ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
March 31, 2020 Phongsakorn Embangtoei

ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร โทร. 02 218 4307 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบภายหลัง และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/